Publiciteit

2020

 • Verhogen van de kalium inname beïnvloedt niet alleen de kalium huishouding zelf, maar heeft ook invloed op allerlei andere hormonen en stoffen. Uit onderzoek van het K+ consortium in samenwerking met de Wageningen Universiteit blijkt dat kalium ook invloed heeft op de mineraal huishouding. Het artikel is open access beschikbaar.
 • De NaCl co-transporter in de nier speelt een belangrijke rol in het reguleren van de kalium huishouding. K+ onderzoekers Martin Gritter en Ewout Hoorn schreven er een review over dat hier te vinden is (via Pubmed).

2019

 • Er is een nieuwe internationale richtlijn (KDIGO guideline) uitgekomen over de rol van kalium bij nierpatienten. Prof. Ewout Hoorn heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de richtlijn, die hier terug te vinden is.
 • Binnen K+ONSORTIUM gaan Dianet en het AMC onderzoeken of een hoge concentratie kalium in de dialysevloeistof beschermt tegen schommelingen in de bloeddruk bij dialysepatiënten. Lees hier meer over het onderzoek.
 • Er zijn verschillende theorieën over mechanismen waardoor kalium een beschermend effect zou kunnen hebben op de nieren en hart en bloedvaten. Deze theorieën hebben we samengevat in een review artikel dat u (via Pubmed) hier kunt vinden.

2018

 • We publiceerden een editorial (redactioneel artikel) in Nephrology, Dialysis and Transplantation (het vaktijdschrift van de Europese niervereniging ERA-EDTA) over de rol van kalium bij patiënten met chronische nierschade. Dit naar aanleiding van een overzichtsartikel van Burnier et al. over kalium en hypertensie (dit vindt u hier).
 • In een ingezonden brief aan de New England Journal of Medicine stellen we de rol van kaliumbeperking bij bepaalde groepen nierpatienten ter discussie, naar aanleiding van diverse studies die een verband suggereren tussen hogere kalium inname en bescherming tegen nierfunctie verlies. Hopelijk zal verder onderzoek, waaronder onze kaliumstudie, hier nader inzicht in geven.
 • Het studieprotocol van onze klinische trial is gepubliceerd. De publicatie (toegang via Pubmed) is hier te vinden.

 

2017

 • Kom op vrijdag 13 oktober 2017 naar de Wetenschapsdag van de Nierpatiënten vereniging Nederland (NVN) in combinatie met de Najaarsvergadering van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN). Ewout Hoorn zal een presentatie geven over K+ONSORTIUM, het door de Nierstichting gesubsidieerde samenwerkingsprogramma over kalium waarvan ook de Kaliumstudie deel uitmaakt. Het programma is hier te vinden.
 • Het tijdschrift Wisselwerking van de Nierpatiënten vereniging Nederland (NVN) besteedde in juni 2017 aandacht aan K+ONSORTIUM. Lees het artikel hier.
 • ‘Niet langer bang voor kalium’, interview met Ewout Hoorn van het K+onsortium over onderzoek naar de effecten van kalium op nierschade. NEMO kennislink april 2017