Hartelijk welkom op deze website over de K+ in CKD-studie

Hier vindt u achtergrondinformatie over dit onderzoek. Ook kunt u zich aanmelden als u interesse hebt in deelname aan de studie.

Algemene informatie
De K+ in CKD-studie is een landelijk wetenschappelijk onderzoek sinds 2017, waarbij de effecten van extra kalium in het dieet op nierschade worden onderzocht. Het doel van het onderzoek is uitzoeken of kalium nierschade kan verminderen bij patiënten met een verminderde nierfunctie (tussen 15 en 44%). Drieëntwintig (23) ziekenhuizen verspreid over heel Nederland doen mee aan het onderzoek. De ziekenhuisbezoeken in het kader van het onderzoek vinden grotendeels plaats in de universitair medische centra in Groningen (UMCG), Amsterdam (AMC), Leiden (LUMC) en Rotterdam (Erasmus MC) maar ook in ‘s Hertogenbosch (Jeroen Bosch Ziekenhuis), Leeuwarden (MCL) en Nieuwegein (Sint Antonius Ziekenhuis). Het onderzoek is goedgekeurd door een medisch-ethische toetsingscommissie en wordt ondersteund door de Nierstichting.
Updates
November
2022
Recente publicatie K+ in CKD studie trekt aandacht op het grootste nierziekten congres ter wereld!

Elk jaar in november vindt de ASN plaats, dit is het grootste en belangrijkste congres voor nierziekte onderzoekers en nefrologen wereldwijd. Daar werd de recente publicatie van Martin Gritter (voormalig onderzoeker K+ in CKD-studie) extra in de spotlight gezet. Twee onderzoekers uit Stanford (VS) bespreken het stuk in het ASN magazine, daar becommentariëren zij het stuk en wijzen op de interessante resultaten. Net zoals wij kijken ze erg uit naar de conclusie van de studie en dus de effecten van extra kalium op nierschade.
September
2022
Publicatie van K+ in CKD-studie onderzoeker Martin Gritter in een toonaangevend nierziekten tijdschrijft!

Martin Gritter, onderzoeker K+ in CKD en AIOS interne Geneeskunde in het Groningse Martini Ziekenhuis, publiceerde zijn onderzoek naar de korte termijn effecten van kaliumsuppletie bij nierpatiënten. Hiervoor gebruikte hij data van de run-in fase, de eerste 2 weken voor aanvang van het onderzoek. Daar blijkt dat kalium veilig kan gegeven worden ook aan mensen met een verminderde nierfunctie. De gunstige effecten op bloeddruk en nierfunctie zijn echter nog niet zichtbaar maar dat was verwacht met deze zeer korte duur. Voor de uiteindelijke resultaten moeten we de conclusie van de studie nog afwachten. Alvast een zeer mooie prestatie voor het hele team en alle patiënten die deelnemen aan de studie.
Juni
2020
Verhogen van de kalium inname beïnvloedt niet alleen de kalium huishouding zelf, maar heeft ook invloed op allerlei andere hormonen en stoffen. Uit onderzoek van het K+ consortium in samenwerking met de Wageningen Universiteit blijkt dat kalium ook invloed heeft op de mineraal huishouding. Het artikel is open access beschikbaar.
Januari
2020
De NaCl co-transporter in de nier speelt een belangrijke rol in het reguleren van de kalium huishouding. K+ onderzoekers Martin Gritter en Ewout Hoorn schreven er een review over dat hier te vinden is.
September
2019
Er is een nieuwe internationale richtlijn (KDIGO guideline) uitgekomen over de rol van kalium bij nierpatienten. Prof. Ewout Hoorn heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de richtlijn, die hier terug te vinden is.
April
2019
Binnen K+ONSORTIUM gaan Dianet en het AMC onderzoeken of een hoge concentratie kalium in de dialysevloeistof beschermt tegen schommelingen in de bloeddruk bij dialysepatiënten. Lees hier meer over het onderzoek.
Februari
‍2019
We publiceerden een editorial (redactioneel artikel) in Nephrology, Dialysis and Transplantation (het vaktijdschrift van de Europese niervereniging ERA-EDTA) over de rol van kalium bij patiënten met chronische nierschade. Dit naar aanleiding van een overzichtsartikel van Burnier et al. over kalium en hypertensie.
Januari
‍2019
Er zijn verschillende theorieën over mechanismen waardoor kalium een beschermend effect zou kunnen hebben op de nieren en hart en bloedvaten. Deze theorieën hebben we samengevat in een review artikel dat u (via Pubmed) hier kunt vinden.
Juni
2018
Het studieprotocol van onze klinische trial is gepubliceerd. De publicatie (toegang via Pubmed) is hier te vinden.
Februari
2018
In een ingezonden brief aan de New England Journal of Medicine stellen we de rol van kaliumbeperking bij bepaalde groepen nierpatienten ter discussie, naar aanleiding van diverse studies die een verband suggereren tussen hogere kalium inname en bescherming tegen nierfunctie verlies. Hopelijk zal verder onderzoek, waaronder onze kaliumstudie, hier nader inzicht in geven.
Juni
2017
Het tijdschrift Wisselwerking van de Nierpatiënten vereniging Nederland (NVN) besteedde aandacht aan K+ONSORTIUM.
E-mail: kaliumstudie@erasmusmc.nl
Tel.: 06-34082123 (tijdens kantooruren)